نوستال دوران جاهليت- هشت

Tuesday, November 17, 2009

يادش به خير.. يه زماني چقدر با اين شعر حال مي كرديم:
عمله دسته دسته، سر كوچه نشسته... ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم ولايت...!

2 comments:

غزل said...

: ) نوستالژیک خاطرات دهه ی شصت و غیره

ذغال سنگ said...

ولایت ماله عمومه,قباله زن عمومه...ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم ولايت...!
به جای اُو (آب) دارُم کوکا مینوشُم...ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم، ديگه نُمُرُم ولايت...!