فیلمفارسی- سیزده

Thursday, July 1, 2010

هنرپیشه در خیابانی که برف روی زمین نشسته، کت کرمی رنگ به تن داشته و با ریش بلند سوار ماشین می‌شود. در صحنه بعدی هنگام خارج شدن از ماشین هوا آفتابی بوده و هنرپیشه کت به تن ندارد. وارد منزل شده و کاپشن سورمه‌ای دستش است و ریشش کم شده. هنگام شست و شوی صورتش ریشهایش برگشته اند. سر میز ناهار موهایش کوتاه شده. بعد از ناهار کتش را برمی‌دارد و از در بیرون می‌رود. بیرون در با تیشرت سوار ماشین می‌شود و روی زمین برف نشسته است. هنگام رسیدن به مقصد باران شدیدی می‌بارد و آفتاب نیز می‌درخشد و هنرپیشه هم با همان کت کرمی رنگش می‌باشد، بدون ریش و سبیل... و همینطور تا آخر فیلم شاهد هنرنمایی‌های گروه کارگردانی و منشی صحنه هستیم!

0 comments: