خواب و بيدار يا گاب و بيمار

Saturday, May 1, 2010

دو پليس در تعقيب خلافكارها وارد سالن كارخانه مي‌شوند، رو به كارگرهاي داخل سالن:
پليس اولي: بخوابين رو زمين!
پليس دومي: همه بيرين بيرون!
(كارگرها گه‌گيجه مي‌گيرند و لابد بايد سينه‌خيز خارج شوند!)
اون زمانها از چه چيز سريال خواب و بيدار خوشمون مي‌اومد؟ خيلي در پيته! شايد فقط به هواي ناتاشا مي‌ديديمش؟

0 comments: