نوستال دوران جاهليت- سي و سه

Tuesday, May 11, 2010

مي‌رفتيم براي شارژ دايال آپ، كيلوباتي 5 ريال پول مي‌داديم، براي چت!

0 comments: