به خدا اين كلمه‌ها غلطه

Wednesday, May 12, 2010

مراسم‌ها، تظاهرات‌ها، عمليات‌ها

3 comments:

alireza habibian said...

mikhastam faghat begam , weblogeto dost darim.. khili.... .tamam

ريزنوشت said...

شما خيلي لطف دارين، تمام!‏
:)

Anonymous said...

نه، درسته. از نظر دستوری شاید غلط باشند اما به نظر من از نظر زبان شناسی درست اند. در واقع درست "شده اند". شما هیچ وقت نمی گید رسم عروسی، اگر بگویید منظورتان احتمالا سنت عروسی است نه "مراسم" جشن. حالا اگه بخواید برای در باره ی دو مراسم تقدیر/معارفه و غیره صحبت کنید و همچنان بگویید مراسم خود شما که معتقد به نادرستی مراسم ها هستید هم دچار سوء تفاهم می شوید.
همینطور در باره ی تظاهرات. مثلا نمی گوییم تظاهر 25 خرداد...