پيشگيري كن خوب

Saturday, May 29, 2010

اين دخترهايي كه تا يه روز از تاريخ سيكلشون مي‌گذره و خبري نميشه، زنگ مي زنن به دوست پسره كه «ديدي چه خاكي به سرمون شد؟»!‏

0 comments: