معشوقه‌های هرجایی

Saturday, May 22, 2010

یه معشوقه می‌خواستم، واسه اینجای قلبم،
یه معشوقه می‌خواستم، واسه اون جای قلبم،
یه معشوقه می‌خواستم، واسه هرجای قلبم...!
.
.
.
با اجازه مرحوم فرزین

0 comments: