زندانها رو آباد کردن

Monday, May 24, 2010

پیام عیسی سحرخیز از زندان به جعفر پناهی در زندان در رابطه با طولانی شدت مدت زندان احمد زیدآبادی، زندانی شدن محسن آرمین و آزاد نشدن محمد نوری‌زاد از زندان!

0 comments: