حالا هی علی دایی رو بزرگش کنین

Tuesday, May 25, 2010

باز بالاترین پر شد از این جمله که علی دایی گفته «به تلویزیون نمیام چون رسانه ملی نیست.» مردمی هم که نود رو ندیدین هی مثبت میدن و علی دایی رو جزو سران و مدافعان جنبش سبز حساب می‌کنن. ولی خودم با چشم و گوش خودم دیدیم و شنیدم که منظور علی دایی این بود که از بس تو برنامه‌های تلویزیون به من گیر میدین، دیگه نمیام! نه دفاعی از جنبش سبز بود، نه حمله به تلویزیون کودتا. فقط از «شان و شخصیت» خودش دفاع کرد! علی دایی سیاستمدارتر از این حرفهاست که بخواد خودش رو با حکومت در بیاندازه و وارد سیاست بازی بشه. خلط مبحث نکنین، با شایعه هم گه نزنین به جنبش! اه

0 comments: