فسیلهای وُعا

Monday, May 31, 2010

مجری صدای آمریکا: نظر شما درباره رهبر آینده ایران چیست؟
مهمان برنامه: به نظر من برای عبور از این مرحله باید رهبری داشته باشیم که مثل مهندس موسوی باشه و همه مردم پشت سرش باشن، بعد که رژیم سرنگون شد، رهبر ایران شاهزاده رضا پهلوی خواهند شد!
(شیشکی حضار)
.
.
.
توضیح: یکی از دوستان محترمانه به من گیر دادن که نگو وُعا که بیسوادها میگن وُعا و تو بگو وی او اِی! راستش حق دارین شما ولی مگه به CIA نمیگن سیا؟ یا به IATA نمیگن یاتا؟ حالا چرا به این نگیم وُعا؟ بعد هم چون وُعا شبیه کلمه تهوع هست، به نظرم بیشتر بهش میاد!

1 comments:

Anonymous said...

راستش رو بخوای، نه بش نمیگیم سیا، بش میگیم سی آی اِی