خاتمی، خاتمی، نمره منو پس بده

Monday, May 24, 2010

یادم باشه وقتی خاتمی رو دیدیم، نمره استاتیکم رو ازش بگیرم. سال 76 به خاطر انتخابات سر جلسه حاضر نشدم و افتادم!

0 comments: