منو جاي داداشت بذار

Friday, May 14, 2010

اين پسرهايي كه تا توي چت با دختره مي‌فهمن دوست پسرش تركش كرده، يهو ميشن دايه مهربانتر از مادر، ولي تو دلشون از خوشحالي عروسيه!