خرداد

Saturday, May 22, 2010

ماه آخر بهار رسید، شمارش معکوس بهار شروع شد، اگه تا حالا قدر بهار رو ندونستین یه ماه بیشتر وقت نمونده... ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار...
دلم برات تنگ میشه...
ولی امیدوارم به خرداد... من متولد خردادم، همین خرداد پر حادثه...

0 comments: