نمی‌دونستم اینا مجازن

Sunday, May 16, 2010

بعد از اینکه چلچراغ تو شماره نوروزش با بروبکس (سوسن خانوم) مصاحبه کرد، همشهری جوان هم تو شماره 259 با حمید طالب‌زاده (همه چی آرومه) مصاحبه کرده. جالبه.

0 comments: