واحد پشم بر ثانیه

Monday, May 24, 2010

سرعت رشد موی ریش بیشتر از موهای سره. سرعت رشد موهای دماغ هم بیشتر از ریشه، و... همینجور برو... نمی‌دونم چرا هرچی مو زائدتر میشه، سرعت رشدش هم بیشتر میشه؟!