لب خوانی

Tuesday, May 25, 2010

این راننده تاکسی‌هایی که از پشت میگی پیاده میشم، تمام هیکل‌شون رو می‌چرخونن به طرفت و تو چشمات نگاه می‌کنن و می‌پرسن همینجا پیاده میشی؟

0 comments: