مجسمه‌ها رو دستگیر کنین

Friday, May 14, 2010

میگم نکنه مجسمه‌ها دزدیده نشدن، شاید خودشون دارن با این اوضاع از مملکت فرار می‌کنن؟!

0 comments: