خلاقيت در نامگذاری پنير

Wednesday, May 26, 2010

يه بسته پنير خريدم، انصافا خوشمزه بود ولی اسمش معركه بود: «زاغك»! بعد ساخت تبريز هم هست و روی بسته‌بنديش نوشته: زاغكی قالب پنيری دید...!

2 comments:

علی said...

آقا این حرفا کدومه ؟ اختیار داری ! همین امروز نشستم از تو گودر آرشیوت کردم ! هزار و شصت و چهار پست فک کنم ! لینک هم شدی !

Anonymous said...

اگه نوشته زاغکی پنیری دید واینا پس معلومه پنیرش دست دومه و آکبند به
دستت نرسیده. مسموم که نشدی؟
عبیدسن خوزانی ازیه راه خیلی دور