خرمشهر را کی آزاد کرد؟

Monday, May 24, 2010

من اگه جای بچه‌های عملیات بیت‌المقدس بودم، وقتی گفتن «خرمشهر را خدا آزاد کرد» فورا عقب نشینی می‌کردیم و می‌گفتیم پس به خدا بگین بیاد دوباره آزادش کنه!

1 comments:

alireza habibian said...

فکر خوبیه نمیدونم اون موقع که داشتن میگرفتنش داشت چیکار میکرد ... شاید مشغول زلزله دادن سینه لختیا بوده... خجالت هم نمیکشن این همه آدم جون شو نا‌ از دست دادن، رشادت کردن بعد یه عده دیگه باهاش خواستن پز بدن ، و هی‌ پشت سر هم مزخرف گفتن.