به درد قرائتی می‌خوره اینو بگه

Wednesday, May 19, 2010

از عجایب روزگار اینه که اشک تا وقتی تو چشمه، چشم رو اذیت نمی‌کنه ولی وقتی اومد بیرون و بخواد دوباره بره تو، چشم رو می‌سوزونه!

0 comments: