عدل اموی

Tuesday, May 11, 2010

در جواب میرحسین باید بگیم: بعله، این هم عدل علوی‌ست، فقط این علی با اون علی (ع) از زمین تا آسمون فرق داره...!

0 comments: