قانون کیرشهف-گودر

Saturday, May 22, 2010

دختران از آنچه در عکسهای پروفایلشان می‌بینید، زشت‌ترند، خیلی زیاد!

0 comments: