چون محافظ دارن

Thursday, May 27, 2010

چرا مردهای چاق موقع دویدن دستشون رو می‌گیرن جلوی سینه‌هاشون ولی زنها نمی‌گیرن؟!