در شب زفاف اتفاق افتاد- واقعی

Sunday, May 30, 2010

- ببین عزیزم، از امشب، هروقت تنهاییم... گوز و چس و آروغ آزاده، باشه؟!
.
.
.
پینوشت: با توجه به استقبال بی‌نظیر شما هموطنان، لیبل «اتفاقات یومیه» به پستهای این شکلی اختصاص یافت!

0 comments: