آبجی، بالاخره بفهمیم یا نه؟

Tuesday, May 25, 2010

اینایی که زیر دوش گریه می‌کنن تا کسی نبینه، بعد میان تو نت جار می‌زنن که ما زیر دوش گریه می‌کنیم، بعد صد تا هم لایک می‌گیرن، کلی هم حال می‌کنن!

0 comments: