عروس و داماد ِ اِفِه

Friday, May 21, 2010

- آقازاده فرمودین چه کاره‌ان؟
+ ایشون تو کنسرتهای آقا شجریان، حالت سماع به خودشون می‌گیرن و کله‌شون رو به طرز عجیبی می‌چرخونن.
+ چه جالب! دختر ما هم تو کنسرتهای ایشون، به پهنای صورت اشک می‌ریزن و چون ریمل ضد آب ندارن، تمام صورتشون سیاه میشه.
کلا به هم خیلی میان!

0 comments: