خواهران ترجمه کنن

Friday, May 28, 2010

هـَپـَلبـُلـِت مـُمالـَت...
.
.
.
فکر می‌کنم وقتی این دخترها می‌خوان به همدیگه بگن: تولدت مبارک، همچین چیزی برای هم کامنت یا اسمس می‌زنن!