پدر مهربان

Monday, May 31, 2010

يكي از فحشهايي كه بابام وقتي بچه بوديم و مي‌خواست باهامون شوخی کنه بهمون می‌گفت این بود: کون گلابی! هنوز نفهمیدم یعنی چی؟ یکی دیگه‌اش هم این بود: چُس عمه!

1 comments:

مرثا said...

اِ... این کون گلابی رو داداش منم میگه. من فکر کردم یه فحش ساختگیه! حالا یعنی چی؟