احترامش رو نگهدار

Monday, May 17, 2010

اینایی که زیرلب با خودشون قرآن می‌خونن،‌یعنی چی؟ خیلی مذهبی‌ان یا چیز دیگه‌ای بلد نیستن که بخونن؟

0 comments: