ادبیات بالای هیجده

Sunday, May 16, 2010

اونایی که به «کان*دوم» میگن «کاپ*وت»، همونایی هستن که به «سوتی*ن» میگن «کرس*ت»‏!‏

0 comments: