سریال کلانتر یا دارالمجانین

Tuesday, May 18, 2010

بابای بچه‌ای که گمشده، زنگ میزنه به خط مستقیم جناب سروان مسول پرونده‌ی گم شدن بچه:
باباهه: الو... جناب سروان فلانی؟ سلام، من بهمانی هستم، بابای بیساری
جناب سروانه: سلام بهمانی، چه خبر؟
باباهه: هیچی، شما چه خبر؟
جناب: بچه پیدا شد؟
بابا: نه، شما نتونستین پیداش کنین؟
...
بعد از دیدن این سکانس، برون-رَوی پیدا کردم! پلیس ما سرگرد احمدی (حسین یاری، هوش سیاه) هست یا این منگلهای سریال کلانتر؟

1 comments:

Anonymous said...

خب چیه مگه؟ باباهه زنگ زده پیگیره کارش بشه، سرگرد هم فکر کرده باباهه یه خبری داره.