مسابقه: اسم سریال، کانال و عکس‌العمل بعد از مکالمه زیر؟

Friday, July 2, 2010

- خواهر مامارين؟
+ هييی خدا... چی ميگی برادر ماماجون؟
- بیا با هم دوست باشیم!
+ پس تهيه‏كننده هان چي؟ ها؟!
- از اون خوشم نمياد!
+ چیییش... باشه بیا!
- هورررااا...

0 comments: