دست به دست، برسه به فرشته موکلم در گودر

Thursday, July 1, 2010

روزنامه می‌خونم، پایین صفحه دنبال دکمه Share with note می‌گردم،
تلویزیون نگاه می‌کنم، اون پایینش دنبال دکمه Next می‌گردم،
کتاب می‌خونم، دنبال دکمه Like می‌گردم،
یه صحنه خنده‌دار می‌بینم، دنبال Email می‌گردم،
به حرف بابام گوش می‌دم، دنبال Add star می‌گردم...
زندگیم داره از دست میره به مولا!

0 comments: