آرایشگاه حاج محمود و برادران

Tuesday, July 6, 2010

افتخار دارد مدلهای اسلامی-ارزشی جدید زیر را به کلیه برادران تقدیم نماید:
دم کفتری، کاسه‌ای، کله خربزه‌ای، قارچی، داریوشی، فرق وسط، چرب-چیلی، هلال تو پیشونی، افشون و...
در ضمن فر ِ ریش، خضاب و اصلاح موی دماغ و گوش برای برادران عضو پایگاه نیمه بها می‌باشد.

0 comments: