بابام و جام جهانی- 10

Friday, July 2, 2010

بابام: بازیکنان آمریکا و انگلیس که هی میگیم مرگ بر اونا، بعد از زدن گل دستهاشون رو می‌برن رو به آسمون و از خدا تشکر می‌کنن، بازیکنان ما بعد از گل زدن رو به تماشاچی‌ها و دوربین و هم تیمی‌هاشون ادا و اطوار درمی‌آرن!

0 comments: