ميدان شهياد سابق

Wednesday, May 5, 2010

به جان خودم آهِ ميدون آزادي دامن اين مجسمه‌ها رو گرفته، از وقتي كه براش هوو (برج ميلاد) درست كردن و ديگه يادي ازش نمي‌كنن!

0 comments: