من اگه جای میرحسین بودم

Monday, May 10, 2010

در جواب ان کوچولو میگفتم:«به تخ*م چپ پسر نداشته‌ام»!‏

0 comments: