سريال پرستار-ان

Wednesday, May 5, 2010

اين اناي سازنده‌ي «پرستاران» نمي‌تونن به روش ديگه‌اي به جز كشتن، هنرپيشه‌ها رو از فيلم خارج كنن؟ گها! هروقت پرستاران مي بينم تا فرداش افسرده‌ام...

0 comments: