جن ِ تخم‌گذار

Sunday, May 9, 2010

پير شدم و نفهميدم «تخم جن» دقيقا يعني چي كه به بچه‌هاي شيطون ميگن؟!

2 comments:

مرثا said...

خب این فلسفه ای داره برای خودش... میگن اگه کسی نون حروم بیاره تو خونش، اجنه موقع خواب با خانمش آره... بعد خانومه حامله میشه که به بچش می گن تخم جن یا نون حروم خورده.

Anonymous said...

بحث اينه كه هر كي در هنگام ج*ماع بسم ا... نگه شيطان باهاش در هنگام عمل خير همكاري ميكنه و بچه ش تخم جن ميشه (حديث امام صادقه) ر.ك. كتاب كوچه