خدا رحمت كند نعمت حقيقي را

Wednesday, May 5, 2010

نعمت حقيقي هم نشديم كه هديه تهراني بياد سر جنازه‌مون، زار بزنه، از هوش بره، بيفته رومون!

1 comments:

Anonymous said...

محسن رضایی هم بوده انگار
پایین آخرین عکس رو ببین
(عکس/ محسن رضایی)
!
الان که داره عکاسی می کنه، پس فردا تو گودر هم میاد پدسسسسسسسسسسگ