فيلمفارسي- سه

Tuesday, March 2, 2010

يكي از هنرپيشه‌ها با دوربين دوچشمي كه مخصوص ديدن اجسام دور است؛ مشغول تماشاست كه هنرپيشه‌ي ديگر دوربين را از او گرفته تا همان نقطه را ببيند، غافل از اينكه بند دوربين به گردن هنرپيشه اول است و گردن او را هم با خودش مي‌كشد!
(قهقهه حضار!)

0 comments: