خدايا! توجه كن

Saturday, March 27, 2010

خدايا دارم كم‌كم نگران «فرشته‌ي آب و هوا»ي بارگاهت ميشم، بهش يادآوري كن كه الان بهاره، نه چله‌ي زمستون! اصلا نگاه كن ببين سر ِ پستش هست يا تركِ پست كرده، اصلا ببين زنده است، فرار نكرده با شيطون بره جايي... خلاصه حواست باشه به دستگاهت، نگي نگفتي!

0 comments: