رودل ِ مضاعف

Monday, March 29, 2010

- در ظرف آجيل خود... پسته و بادام و فندق مضاعفي دارم...
(حضار نامبرده را به كناري نهاده و ظرفش را به يغما مي‌برند!)

0 comments: