صبر و استقامت مضاعف

Sunday, March 21, 2010

شما تمام همت‌تون رو جمع كنين و كار ِتون رو مضاعف كنين، ما هم صبر مي‌كنيم و استقامت به خرج مي‌ديم، ببينيم كي برنده ميشه!

0 comments: