اعتراف در حمام

Monday, March 29, 2010

شايد جالب نباشه ولي بايد اعتراف كنم كه وقتي بچه بودم و حتا همين الان، وقتي كه سر ِ كيف باشم، وقتي مي‌رم حموم، با كف شامپوي سرم... راستش، چه جوري بگم... با كف شامپوي روي سرم، بستني قيفي درست مي‌كردم و باهاش بازي مي‌كنم!

0 comments: