كو برفت؟

Saturday, March 13, 2010

خدا جان؛
بالاخره بهار ميرسه، ولي اين بهاري كه قبلش زمستون نبود، بهمون نمي‌چسبه، گفته باشم... خود داني!

0 comments: