فاعل يا مفعول؟

Tuesday, March 30, 2010

مي‌گن ريكي مارتين با افتخار اعلام كرده كه همجنس‌گراست. حالا ميده يا مي‌گيره؟! دلم به حال دخترهايي ميسوزه كه جووني‌شون رو به پاش گذاشتن!

2 comments:

مرثا said...

به درک. تا وقتی ساسی مانکن هست کی به اون کار داره :)))) (اسمایلی گربه ای که دستش به گوشت نمی رسه)

SDF said...

بعد اونوقت اون دوتا بچه از کجا به عمل اومدن؟؟، قدرتیه خدا
:D