آقا داماد ِ آنلاين

Tuesday, March 30, 2010

- داشتين مي‌فرمودين، آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ ايشون «دائم‌الآنلاين» هستن
- يعني چي؟
+ يعني مسئول شير كردن آيتم‌ها در گودرن، گهگاهي هم روي ديوار خطي مي‌كشن به يادگار
- به سلامتي، اسمشون چيه؟
+ وحيد آقا!
.
.
.
اداي ديني به وحيد آنلاين كه شبانه روز براي ما بيدار است و هي شير مي‌كنه، هي شير مي‌كنه!