اه... خسيس

Saturday, March 20, 2010

اين دخترهايي كه تو پروفايل گوگل‌شون همه چيزشون رو نوشتن، از اسم و فاميل و آدرس و تحصيلات و كم مونده شماره هم بدن، ولي عكس‌شون اين شكليه:

لابد از بس زشتن!؟

0 comments: