رهبرشون

Saturday, March 27, 2010

بعله... مي‌بينم كه «استاد تمساح» هم هرروز تو تلويزيون برنامه دارن! داره كم‌كم خودش رو براي حضور در ملا عام آماده مي‌كنه.

0 comments: